Conferința Națională de Chirurgie Toracică

14-15 octombrie 2022
Hotel Ramada Parc, sala Terra

Informații

Bine ați venit!

Vă invităm la cea de-a XIX-a conferință națională a Societății Române de Chirurgie Toracică, ce va avea loc în perioada 14-15 octombrie 2022, la București, Hotel Ramada Parc, sala Terra.

travel booking

Loc de desfășurare

Lucrările conferinței vor fi găzduite de sala Terra a Hotelului Parc.
Bulevardul Poligrafiei 3, București 013704

Program științific

Vineri 14.10.2022


08:45-9:00 Deschiderea lucrărilor conferinței


9:00-9:20 Omagiu: O sută de ani de la naşterea Generalului Profesor Doctor Traian Oancea
Prof. Teodor Horvat, Prof. Ioan Cordoş

9:20-10:40 Sesiunea de conferințe I
Moderatori: Cristina Grigorescu, Claudiu Nistor
9:20-9:40 Rezecțiile anatomice sublobare în tratamentul cancerului pulmonar
(Sublobar anatomical resections in lung cancer)
Invited speaker: Mădălina Grigoroiu

9:40-10:00 Chirurgia minim invazivă a timusului
(Minimal invasive thymic surgery)
Invited speaker: Cristina Grigorescu

10:00-10:20 Cancerul bronhopulmonar oligometastazat – un interesant stadiu intermediar
(Oligometastatic lung cancer – an interesting intermediary stage)
Invited speaker: Horia Sârbu

10:20-10:40 Jet ventilation in thoracic surgery and rigid bronchoscopy – an overview
Robert Kölbl – Carl Reiner GmbH Viena


10:40-11:00 Pauză de cafea

11:00 -12:20 Sesiunea de lucrări I: Peretele toracic: căi de abord şi patologia peretelui toracic
Moderatori: Alin Demetrian, Emanuel Palade
11:00-11:20 Prelegere introductivă:
Căi de abord asociate în patologia de graniță cervico-toracică
(Combined surgical approaches in cervico-thoracic diseases)
Invited speaker: Claudiu-Eduard Nistor

Abordul subclavicular pentru rezecția coastei I în cancerul pulmonar cu invazia compartimentului anterior al aperturii toracice superioare
(Subclavicular approach for resection of the first rib invaded by lung cancer extended in the anterior compartment of the superior thoracic outlet)
Autori: >George Delaca, M. Ciorba, A. Goia, E. Palade

Strategii de abord chirurgical în leziunile esogastrice
(Surgical approach strategies in esogastric lesions)
Autori: Bogdan Tănase, A. Burlacu, J. A. Vâlcea Precup, M. Mugescu, T. Horvat

Probleme de management medico-chirurgical în artritele septice sterno-claviculare
(Surgical and medical management problems in the treatment of septic sternoclavicular arthritis)
Autori: Ioan Adrian Petrache, V. Găborean, I. Miron, D. M. Brihac, E. F. Memu, R. Zgîrdea, G.V. Cozma

Patologia tumorală a peretelui toracic: posibilități de reconstrucție
(Chest wall reconstruction after tumor resection)
Autori: C. E. Nistor, Anca-Pati Cucu, C. Găvan, A. Ciuche

Chirurgia peretelui toracic – abord miniminvaziv
(Chest wall surgery – the minimally invasive approache)
Autori: C. E. Nistor, Adrian Ciuche, D. Pantile, A. P. Cucu, C. Găvan, T. Horvat

Procedeu personal de frenoplastie-frenoplicatură
(Personal procedure of phrenoplasty-phrenoplication)
Autori: Alexandru Boțianu, P. Boțianu, A. Dobrică, E. Ianoşi, O. Batog, V. Careianu, O. Cotoi, I. Negruț, S. Dudaş, A. Blendea, R. Duicu

12:20-13:20 Pauză de masă

13:20-14:30 Sesiunea de conferințe II:
13:20-14:00 Prezentare
14:00-14:15 Posibilități terapeutice în cancerul bronho-pulmonar la Spitalul Clinic SANADOR – Ioan Cordos
14:15 – 14: 30 Chirurgie toracică la Spitalul Clinic SANADOR. Experiența operatorie a unui centru medical privat.- Mihaela Codreși


14:30-16:00 Sesiunea de lucrări II: Cancerul bronhopulmonar
Moderatori: Horia Sârbu, Mădălina Grigoroiu
14:30-14:50 Prelegere introductivă: Salvage surgery – un concept de tratament interdisciplinar al cancerului bronhopulmonar local avansat
(Salvage surgery – interdisciplinary concept for the treatment of localy advanced lung cancer)
Invited speaker: Horia Sârbu

Rezecțiile pulmonare cu intenție paliativă în cancerul bronhopulmonar
(Pulmonary resections in palliative intent for lung cancer)
Autori: Emanuel Palade

Tratament chirurgical minim-invaziv în cancerul pulmonar cu invazie vertebrală
(Minimal invasive surgery in lung cancer with vertebral invasion)
Autori: Mădălina Grigoroiu, D. Grunenwald, S. Moreau, C. Mazel

Valoarea diagnostică predictivă a EBUS - studiu single center
(Predictive diagnostic value of EBUS with lymph node biopsy)
Autori: I. Cordoş, C.G. Coşoveanu, V. Dobrea, Ana Adelina Afetelor, S.M. Dumitru, M. Alexe

Recuperarea funcțional ventilatorie preoperatorie la pacienții cu neoplasm pulmonar- serie de cazuri
(Preoperatory pulmonary rehabilitation in patients with pulmonary cancer – case series);
Autori: I. Cordoş, C.G. Coşoveanu, V. Dobrea, Ana Adelina Afetelor

Influența statusului nutrițional asupra pacienților cu NSCLC
(Influence of nutritional status in NSCLC patients)
Autori: Denis Trufa, H. Sârbu

Difuzia alveolară tumorală (STAS) - potențial factor de prognostic în carcinoamele pulmonare
(Spread through alveolar spaces (STAS) – poteantial prognostic factor in lung cancer)
Autori: Adelina Birceanu, M. Cerbu, R. Grigore, T. Turcu

Provocări terapeutice în NSCLC rezecat non-anatomic
(Challenges in wedge resected NSCLC)
Autori: Natalia Motaş, M. Iliescu, V. Alexe, N. Gheorghiu, V. Manolache, M. Davidescu

16:00-16:10 Pauză de cafea
16:10-17:30 Sesiunea de lucrări III: Varia
Moderatori: Natalia Motaş, Cristian Paleru
Găsește-mă dacă poți! Ecografia toracică, metodă diagnostică și terapeutică în chirurgia toracică
(Find me if you (s)can! Chest ultrasound, a diagnsotic and therapeutic tool for thoracic surgery)
Autori: C. E. Nistor, Anca-Pati Cucu, D. Pantile, A. M. Iordache, C. Găvan, A. Ciuche

Ghiduri noi poveste veche – ce câștigă pacientul cu pleurezie malignă
(New guidelines old story – what is the benefit for patients with malignant pleural effusions)
Autori: C. E. Nistor, Anca-Pati Cucu, C. Găvan, A. Ciuche

Gastric pull-up: soluție chirurgicală de rezervă în tratamentul herniei hiatale de mari dimensiuni
(Gastric pul-up: a back-up surgical solution in the treatment of large hiatal hernias)
Autori: I. Cordoş, A. Bobocea, A. A. Afetelor, George Codruț Coşoveanu, V. Dobrea, C. Marinescu, C. Paleru;

Segmentația lobului inferior stâng sau viața discretă a segmentului 7
(The left lower lobe segments or the discrete life of the segment seven)
Autori: Mădălina Grigoroiu

Patologia toracică, o provocare pentru anatomopatolog: calitatea probei este esențiala pentru un diagnostic complet
(Difficulties in thoracic pathology: the quality of the specimen is essential for a complete diagnosis)
Autori: Rareş Grigore, T. Turcu, M. Cerbu, A. Birceanu

Pandemia covid 19 - impact educațional, chirurgical și personal
(Covid-19 pandemic – educational, surgical and personal impact)
Autori: Ciprian Lovin

Probleme chirurgicale toracice în sindroamele post COVID
(Thoracic surgical problems of post COVID syndroms)
Autori: Gabriel Veniamin Cozma, D. M. Brihac, M. Butaş, I. Miron, V. Găborean, R. Zgîrdea, E. F. Memu, I. A. Petrache

Experiența noastră în tratamentul conservator al abcesului pulmonar secundar afectării pulmonare în infecția COVID-19
(Our experience with conservative treatment for lung abcesses secondary to COVID-19 infection)
Autori: Ioana Medeea Tițu, A. Goia, S. Ciulic, E. Palade

Cu toţii operăm... Cum putem reflecta activitatea noastră prin cifre şi grafice? O nouă pledoarie pentru o bază de date românească a chirurgiei toracice
(We all operate ... What can we do to show this through numbers and graphs? A new plead for a Romanian thoracic surgery database)
Autori: Alin-Dragoş Demetrian

17:30-18:00 Şedința SRCT

19:30-21:00 Gala Dinner


Sâmbătă 15.10.2022

9:00-10:00 Sesiunea de conferințe III
Moderatori : Cristina Grigorescu, Mădălina Grigoroiu
9:00-9:20 ERAS and innovations: are they worth them?
Invited speaker: Marco Scarci

9:20-9:40 Decision making in (complex) thoracic surgery?
Invited speaker: Rick Paul

9:40-10:00 Surgical strategy in pulmonary carcinoma infiltrating the thoracic aorta
Invited speaker: Andreas Kirschbaum

10:00-10:20 Actualități în strategia ventilatorie din chirurgia toraco-pulmonară
(Actualities in ventilation strategies for thoraco-pulmonary surgery)
Invited speaker: Radu Stoica

10:20-10:40 Simpozion da Vinci (Sofmedica) – Diferențe subiective şi obiective între VATS şi RATS
(Simpozion da Vinci (Sofmedica) - Subjective and objective differences between VATS and RATS)
Speaker: Felix Dobritoiu

10:40-11:00 Pauză de cafea

11:00-12:30 Sesiunea de lucrări IV: Chirurgia toracică miniminvazivă
Moderatori: Alin Demetrian, Natalia Motaş
11:00-11:20 Prelegere introductivă: Complicații în chirurgia de rezecție pulmonară majoră pe cale toracoscopică
(Perioperative complications in thoracoscopic major lung resections)
Invited speaker: Mădălina Grigoroiu

CTVA şi bronhoscopia în oncologia toracică
(VATS and bronchoscopy in thoracic oncology)
Autori: Natalia Motaş, V. Manolache, M. Iliescu, V. Alexe, N. Gheorghiu, M. Davidescu

Metodologii moderne pentru dezvoltarea abilităților în practicarea chirurgiei miniminvazive
(Technology enhanced skills training for minimally invasive surgery)
Autori: C. E. Nistor, Camelia Găvan, A. P. Cucu, A. Ciuche

“Fissureless technique” în lobectomiile pulmonare radicale prin chirurgie toracică video-asistată
(„Fissureless technique” in radical lung lobectomies through video-assisted thoracic surgery)
Autori: Alin Burlacu, B. Tănase, M. Davidescu, N. Motaş, V. Deaconescu, M. Mugescu, T. Horvat

Chirurgia robotic asistată a tumorilor de mediastin – cazuri clinice
(Robot-assisted thoracic surgery for mediastinal masses - a case series)
Autori: Cătălina Ceauşescu, A. Melinte, F. Dobrițoiu

Ruptura iatrogenă de trahee rezolvată prin chirurgie robotic asistată
(RATS repair of iatrogenic tracheal rupture)
Autori: Alexandru Melinte, A. Steriade, G. Pavel, C. Ceauşescu, F. Dobrițoiu

Uniportal VATS in inflammatory lung diseases
Autori: Souheil Boubia

VATS lobectomie – experiența Secției Chirurgie toracică SCR „Timofei Moşneaga”
(VATS lobectomy – our experience at SCR „Timofei Mosneaga)
Autori: Alexandru Toma, S. Rusu, V. Sîli, A. Scarlat, M. Balanici, R. Scarăbnîi, O. Guţan, G. Buruiană, A. Cebanu, R. Romanenco

12:30-13:30 Pauză de masă

13:30-14:40 Sesiunea de lucrări V: Chirurgia mediastinului şi traheei
Moderatori: Cristina Grigorescu, Emanuel Palade
Posibilități de abord chirurgical în patologia timusului
(Surgical approaches for thymic diseases)
Autori: C. E. Nistor, D. Pantile, A. M. Iordache, G. Gogolan, C. Găvan, A. P. Cucu, Adrian Ciuche

Căi de abord combinate în abordul tumorilor de mediastin – cazuri clinice
(Combined approaches for mediastinal tumors – case reports)
Autori: Sergiu Ciulic, I. M. Tițu, E. Palade

Abordul videomedistinoscopic al stației VII
(Videomediastinoscopic approach of the infracarinal region)
Autori: Constantin Humuniuc, O. Dănăilă, P. Marinescu, C. Paleru

Citoreducție tumorală şi chimioterapie hipertermică intracavitară în timom B2 stadiul IV a Masaoka-Koga
(Cytoreductive tumor resection and hyperthermic intracavitary chemoterapy for stage IV a Masaoka-Koga B2 thymoma)
Autori: Vlad Teodor Silaghi, C. T. Saon

Gușile cervico-mediastinale - experiența noastră
(Our experience with cervico-mediastinal goiters)
Autori: C. E. Nistor, A. Ciuche, Camelia Găvan, A. P. Cucu, T. Horvat

Traheomalacia - afecțiune cu viză chirugicală?
(Tracheomalacia – a surgical disease?)
Autori: Cristina Grigorescu

Jet-Ventilation: o nouă perspectiva în tratamentul conservator al rupturilor traheo-bronşice iatrogene
(Jet-Ventilation: a new perspective in the conservative treatment of iatrogenic traheo-bronchial injuries)
Autori: M. Mleşnițe, Ioana Medeea Tițu, A. Goia, M. Bărbat, T. Simu, E. Palade


14:30-15:40 Sesiunea de lucrări VI: Postere
Moderatori: Emanuel Palade, Claudiu Nistor
Lobectomie inferioară stângă şi decorticare la un pacient PET pozitiv – prezentare de caz
(Left lower lobectomy and decortication in a PET positive patient – case presentation)
Autori: Eustațiu Florin Memu, V. Găborean, I. A. Petrache, G. V. Cozma

Tumoră gigantă fibroasă pleurală – prezentare de caz
(Giant fibrous pleural tumor – case presentation)
Autori: Ioan Adrian Petrache, V. Găborean, M. Butaş, G. V. Cozma

Rezecție pulmonară cu procedură particulară de reconstrucție traheo-bronșică: traheoplastie cu reimplantarea bronșiei intermediare în primitiva stângă
(Lung resection with a particular tracheobronchial reconstruction procedure: tracheoplasty with intermediate bronchus reimplantation in the left main bronchus)
Autori: Bogdan Tănase, A. Burlacu, J. A. Vâlcea Precup, V. Deaconescu, M. Mugescu, T. Horvat

Determinismul familial al cancerului bronho-pulmonar - prezentare caz clinic
(Case-report: Broncho-pulmonary cancer- a hereditary disease)
Autori: I. Cordoş, A. A. Afetelor, V. C. Dobrea, George Codruț Coşoveanu

Stabilizarea cu sistemul Claw™ Fixation System în dehiscența sternală post sternotomie mediană totală: prezentare de caz
(Sternum repair for sternal dehiscence after median sternotomy using the Claw™ Fixation System: case report)
Autori: Ioana Medeea Tițu, A. Manea, L. Barabas, A. Molnar, E. Palade

Recidivă locală parietotoracică după lobectomie toracoscopică uniportală
(Local parietothoracic recurrence after uniportal thoracoscopic lobectomy)
Autori: Andrei Chiriac, I. Drăgan, R. Ilia, D. Groza, B. Băsăndică, A. D. Demetrian

Gomă sifilitică gigantă de perete toracic
(Giant chest wall syphilitic goma)
Autori: Alexandru Boțianu, P. Boțianu, A. Sin, A. Dobrică, I. Edith, O. Batog, V. Careianu, O. Cotoi

Managementul chirurgical al patologiilor tiroidiene - studiu single center
(The surgical management of thyroid disorders- single center study)
Autori: I. Cordoş, C. G. Coşoveanu, Vlad Cristian Dobrea, A. A. Afetelor

Experienţa Clinicii de Chirurgie Toracică din Craiova în chirurgia tiroidei
(The experience of the Thoracic Surgery Clinic in Craiova in thyroid surgery)
Autori: Irina Drăgan, R. Ilia, D. Groza, A. Chiriac, A. D. Demetrian


15:40-15:50 Pauză de cafea

15:50-17:00 Sesiunea de lucrări VII: Chirurgia metastazelor pulmonare
Moderatori: Alin Demetrian, Cristian Paleru
15:50-16:10 Prelegere introductivă: Metastazectomiile pulmonare – posibilități şi limite
(Pulmonary metastasectomy – limits and possibilities)
Invited speaker: Mihnea Davidescu

Dezbatere: Limfadenectomia asociată metastazectomiilor pulmonare în cancerele extratoracice – PRO
(Debate: Lymphadenectomy in pulmonary metastasectomy for extrathoracic malignant tumors– PRO)
Autori: Mădălina Iliescu, A. Burlacu, N. Motaş, M. Davidescu, O. Rus, V. Alexe, N. Gheorghiu, C. Bluoss, B. Tănase, E. Jianu, V. Deaconescu, V. Manolache, M. Mugescu, T. Horvat

Dezbatere: Limfadenectomia asociată metastazectomiilor pulmonare în cancerele extratoracice – CONTRA
(Debate: Lymphadenectomy in pulmonary metastasectomy for extrathoracic malignant tumors – CONS)
Autori: Alin Burlacu, M. Iliescu, N. Motaş, M. Davidescu, O. Rus, V. Alexe, N. Gheorghiu, C. Bluoss, B. Tănase, E. Jianu, V. Deaconescu, V. Manolache, M. Mugescu, T. Horvat

Resection of lung metastases using Nd:YAG Laser: open and videothoracoscopic technique
Autori: Andreas Kirschbaum

Plămânul ca sediu pentru metastazele neoplasmelor uterine – experienţa noastră
(The lung as a site for metastases of uterine neoplasms – our experience)
Autori: Andrei Chiriac, I. Drăgan, R. Ilia, D. Groza, B. Băsăndică, A. D. Demetrian


17:00 Închiderea lucrărilor

Trimite rezumate

Termen limita 15 mai
Cancerul bronhopulmonar
Chirurgia mediastinului
Chirurgia metastazelor pulmonare
Chirurgia cailor aeriene
Chirurgia peretelui toracic si a diafragmului
Chirurgia de granita si interventii interdisciplinare
Specialitati conexe
(anestezie, oncologie, radioterapie, imagistica, pneumologie, fizioterapie, etc.)
Sesiune varia (diverse)
Sesiune case reports

Taxe

Cotizație 2022
  • Medic primar/specialist 300 RON
  • Medic rezident 150 RON
Membrii SRCT
  • Medic primar/specialist 600 RON
  • Medic rezident 200 RON
Nemembrii
  • Medic primar/specialist 800 RON
  • Medic rezident 400 RON

Înscriere conferință